Produkt dnia
TOFU NATURALNE 2X200 G BERIEF
TOFU NATURALNE 2X200 G BERIEF
11,61 zł
szt.
NAPÓJ SOJOWY ORYGINAL 1L ALPRO
NAPÓJ SOJOWY ORYGINAL 1L ALPRO
9,00 zł
szt.
SER NATURALNY BLOK 200 G VIOLIFE
SER NATURALNY BLOK 200 G VIOLIFE
11,82 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

SPIS TREŚCI

  1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  3. GENEROWANIE KARTY
  4. WYKORZYSTANIE KARTY
  5. BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE
  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. WYSTAWCA KARTY – MLECZNI BRACIA A WITKOWSKI R NAWROCKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Lubelska 27, 54-101 Wrocław (KRS: 0000636778, NIP: 8943084902, REGON: 365374953) 

1.2. E-KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – bon towarowy na okaziciela, w formie niematerialnej (w postaci kodu alfanumerycznego), potwierdzająca  prawo  Użytkownika do wymiany kwoty posiadanej na E-Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym weganski.com Karta posiada określoną datę ważności, i elektronicznie przypisaną informację o wartości Karty. E-Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

1.3. KLIENT – nabywca E-Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty.

1.4. UŻYTKOWNIK – każdorazowy okaziciel E-Karty Podarunkowej.

1.5. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana E-Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary w sklepie internetowym weganski.com

1.6. SKLEP weganski.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.weganski.com, umożliwiający wykorzystanie E-Karty Podarunkowej

1.7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu E-Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie E-Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów w Sklepie weganski.com

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. E-Karty Podarunkowe mają formę numeryczno-literowego kodu, który jest elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania

2.2. E-Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym weganski.com

2.3. E-Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

2.4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. poprzez podanie błędnego adresu e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia E-Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada E-Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

2.5. Warunkiem przesłania E-Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest wpłata przez Klienta kwoty Wartości do Wykorzystania.

2.6. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji E-Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. dotyczące upływu terminu ważności E-Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie weganski.com

2.7. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

2.8. Na życzenie Klienta sprzedaż E-Kart Podarunkowych jest dokumentowana notą księgową w wysokości wartości nominalnej zamówionych E-Kart Podarunkowych.

3. GENEROWANIE KARTY

3.1. Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Klienta za pomocą sklepu internetowego weganski.com

3.2. Klient ustala następujące parametry Karty: wartość Karty spośród dostępnych propozycji; dane Użytkownika (adres e-mail); datę dostarczenia, własną wiadomość tekstową dla Użytkownika.

4. WYKORZYSTANIE KARTY

4.1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie E-Karty Podarunkowe opłacone przez Klienta w kwocie Wartości do Wykorzystania.

4.2. E-Karty Podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę.

4.3. Użytkownik Karty Podarunkowej może użyć jej jednorazowo lub poprosić sklep o wygenerowanie wielu kodów o łącznej wartości opłaconej w zamówieniu.

4.4. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika E-Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się E-Kartą Podarunkową na pisemny wniosek Klienta lub Użytkownika.

4.5. Użytkownik realizuje E-Kartę Podarunkową poprzez wpisanie w koszyku unikalnego kodu E-Karty Podarunkowej w miejscu oznaczonym “MAM KUPON RABATOWY”. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na E-Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega rejestracji w kasie fiskalnej Wystawcy Karty.

4.8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest większa niż Wartość Do Wykorzystania, Transakcja może być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny.

4.9. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość E-Karty Podarunkowej po Transakcji. Różnica ta nie może być wypłacona Użytkownikowi jako reszta .

4.11. Korzystanie z E-Karty Podarunkowej może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi.

5. BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE

5.1. E-Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.

5.2. W przypadku utraty E-Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta lub Użytkownika na e-mail: weganski.com. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez Użytkownika E-Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym do zablokowania E-Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie numeru kodu.

5.3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej gdy:

  1. a) upłynął termin ważności E-Karty Podarunkowej,
  2. b) kwota Wartości Do Wykorzystania na E-Karcie Podarunkowej jest niższa w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,
  3. c) wystąpią niezależne od Wystawcy Karty problemy techniczne, uniemożliwiające realizację Karty Podarunkowej. W takim wypadku Wystawca Karty, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, podejmie niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

5.4. Transakcja dokonana przez Użytkownika przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest ważna nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5.5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie weganski.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie E-Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo.

5.6. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu E-Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Wystawcy Karty poprzez e-mail na adres: biuro@weganski.com

5.7. Reklamacje związane z E-Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta lub Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

6.2. Nabycie E-Karty Podarunkowej przez Klienta oraz skorzystanie z niej przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

6.4. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu weganski.com Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl